NameChanger – OllyDbg plugin

[+]O NameChanger
Plugin dostarczający podobnej funkcjonalności do tej dostępnej w IDA’e pod klawiszem 'N’ (Rename) czyli związanej z ustaleniem nazwy/wartości m,in dla CALL,JMP, zmiennej globalnej ,itp.

[+]Hot Key
’ (apostrof)

[+]Sposób użycia
Powiedzmy, żę chcemy zmienić nazwę CALL’a z domyślnej reprezentowanej przez adres na bardziej przyjazną nam.
Wybieramy linie w oknie disasembler’a, w której występuje interesujący nas CALL:

następnie PPM i wybieramy Change value:

w widocznym poniżej okienku wpisujemy proponowaną przez nas nazwę i zatwierdzamy ją poprzez ENTER lub kliknięcie przycisku Set:

Otrzymany efekt wygląda następująco:

[+]Propozycja zastosowań
A oto lista przykładów prezentująca prawdopodobnie wszystkie możliwe miejsca w kodzie gdzie można zastosować omawiany plugin:

==CALL==
004012D7  . E8 EC110000   CALL Project2.004024C8
004012D7  . E8 EC110000   CALL <Project2.some_call>

==JMP==
004012F5   E9 1E120000   JMP Project2.00402518
004012F5   E9 1E120000   JMP <Project2.some_jump>

==Global variable==
004012FC  . A0 71304000   MOV AL,BYTE PTR DS:[403071]
004012FC  . A0 71304000   MOV AL,BYTE PTR DS:[<g_variable>]

0040135F  . FF35 7F304000  PUSH DWORD PTR DS:[40307F]
0040135F  . FF35 7F304000  PUSH DWORD PTR DS:[<g_variable>]

(...)

[+]Download
NameChanger 1.1

[+]Changelog
NameChanger 1.1
==============

[Usunięto] Irytujący dzwięk występujący po naciśnięciu klawisza enter.
[Dodano] Hot Key
[Dodano] Możliwość edycyji już istniejącej etykiety.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

NXLsG

Please type the text above: